Dni Wielkopolski

Dni Wielkopolski odbywają się od roku 2000. w I dekadzie grudnia, w nawiązaniu do kolejnych rocznic Polskiego Sejmu Dzielnicowego 3-5 grudnia 1918 roku. Celem projektu jest ukazywanie roli kultury narodowej i świadomości regionalnej, organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich w życiu społecznym regionu i kraju.
Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne zaprasza każdego roku samorządy, instytucje kultury, szkoły i organizacje pozarządowe do realizacji własnych projektów wskazujących na kulturę oraz inicjatywy obywatelskie wyróżniające Wielkopolskę wśród innych regionów kraju i świata.
Do przykładowych form udziału w Dniach Wielkopolski należą:
- festiwale, przeglądy, konkursy, wystawy, sesje, konferencje i warsztaty ukazujące kulturę Wielkopolski oraz sylwetki zasłużonych Wielkopolan,
- uczestnictwo w przedsięwzięciach inicjowanych przez WTK w rocznicę Polskiego Sejmu Dzielnicowego 3 - 5 grudnia 1918, Sejmiku Regionalistów Wielkopolskich oraz uroczystości wręczenia Nagrody Głównej WTK.
Na podstawie zgłoszeń, które są przyjmowane do 20 listopada, WTK opracowuje zbiorczy program Dni publikowany następnie w "Przeglądzie Wielkopolskim" oraz w Internecie.