Nagroda Główna WTK 2022

Zarząd Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego zaprasza do zgłaszania kandydatur do Nagrody Głównej WTK za rok 2022 – rok Jubileuszu 60-lecia Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego.

Nagroda Główna Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego w Poznaniu przyznawana jest za zasługi dla kultury Wielkopolski, od roku 1970. Ma charakter honorowy. Może ją otrzymać osoba, zespół, organizacja lub instytucja, których działalność zaznaczyła się w sposób szczególny w sferze twórczości kulturalnej i upowszechniania kultury w regionie. Lokalne i regionalne przedsięwzięcia kulturalne poza zaspokajaniem potrzeb kulturalnych mieszkańców promują także współczesną kulturę wielkopolską, jej tradycje i dziedzictwo.   

Zgłoszenia do Nagrody w kategorii indywidualnej i w kategorii zbiorowej dokonać mogą organy samorządowe, organizacje społeczne, regionalne stowarzyszenia kultury, osoby fizyczne. Wnioskodawca może zgłosić dwie kandydatury, po jednej w każdej kategorii. Kandydatury z lat poprzednich mogą być zgłoszone ponownie.

Wniosek zgłaszający kandydatów do Nagrody winien być sporządzony zgodnie z formularzem (do pobrania niżej) i przekazany wraz z uzasadnieniem do 30 kwietnia 2023 roku (ostateczna data wpływu) drogą elektroniczną na adres mailowy: biuro@wtk.poznan.pl  Wnioskodawca zostanie poinformowany e-mailem zwrotnym o wpłynięciu zgłoszenia.

Wzór zgłoszenia do pobrania oraz inne informacje są dostępne na stronie internetowej www.wtk.poznan.pl. Kontakt: biuro@wtk.poznan.pl oraz tel. 514 012 395

Udział w konkursie jest bezpłatny na każdym etapie jego trwania.

Laureaci Nagrody Głównej w obu kategoriach zostaną wyłonieni przez Kapitułę powołaną przez Zarząd Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego. Ogłoszenie wyników nastąpi drogą elektroniczną (przewidywany termin ogłoszenia: do 30 czerwca 2023 roku). Termin i miejsce wręczenia Nagrody Głównej WTK zostanie ogłoszony po uzgodnieniu z zainteresowanymi wnioskodawcami i laureatami.

                                       Prezes WTK prof. dr hab. Jerzy Kazimierz Babiak

Wzór zgłoszenia do pobrania niżej. Więcej informacji o Nagrodzie Głównej WTK 

Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne informuje, że jako organizator projektu Nagroda Główna WTK 2022, będzie administratorem danych osobowych podanych w zgłoszeniu i zostaną one użyte wyłącznie w celu przeprowadzenia tego projektu. Podmiot zgłaszający ma prawo do ograniczenia przekazywania, a następnie przetwarzania danych zawartych w formularzu zgłoszenia.
Parse error: syntax error, unexpected '[', expecting ',' or ';' in /home/wtkpoznan/e-pw.pl/IncSubitems0.php on line 31