Komunikat Zarządu WTK

W związku ze zbliżającą się sprawozdawczo-wyborczą Wielkopolską Konferencją Kulturalną, zaplanowaną na sobotę 17 września 2022 i koniecznością zaktualizowania listy członków, zwracamy się z uprzejmą prośbą o pilne uregulowanie ewentualnych zaległości składkowych, co pozwoli na stworzenie listy członków uprawnionych do pełnego udziału w statutowych obradach i jednocześnie będzie potwierdzeniem chęci kontynuowania przynależności do Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego.

Zarząd WTK, kierując się trudną sytuacją wielu środowisk regionalnych i dużą elastyczną otwartością, podjął decyzję, że do uzyskania pełnych praw wystarczy opłacenie składek za dwa ostanie lata (osoby lub instytucje, które wstąpiły do WTK w roku obecnym, nabywają prawa po wpłaceniu jednorocznej składki).

Wszystkim członkom, zwyczajnym i wspierającym, którzy regularnie opłacają składki, serdecznie dziękujemy.

Szczegółowe informacje można uzyskać kontaktując się z biurem WTK:
biuro@wtk.poznan.pl,  tel. 514 012 395