VIII Festiwal Pieśni Patriotycznej Powiatu Śremskiego

Dnia 9 listopada 2016 r. odbył się VIII Festiwal Pieśni Patriotycznej Powiatu Śremskiego, którego organizatorami tradycyjnie byli: Towarzystwo Miłośników Ziemi Śremskiej, Starostwo Powiatowe, Urząd Miejski, Śremskie Stowarzyszenie Śpiewackie im. St. Moniuszki, Śremski Ośrodek Kultury i Szkoła Podstawowa nr 4.

W tym roku w konkursowe szranki stanęli uczniowie z 17 szkół ze Śremu, Manieczek, Dąbrowy, Zbrudzewa, Bodzyniewa i Chwałkowa Kościelnego. Prezentowały się chórki szkolne, zespoły wokalne i soliści (ponad 150 osób). Uczestników oraz zaproszonych gości w imieniu Organizatorów powitała wiceprezes Towarzystwa Elżbieta Kubera. Wśród gości byli przedstawiciele Starostwa Powiatowego, Urzędu Miejskiego, służb mundurowych, Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności oraz Organizatorów. Nie zawiodły też śremskie media.

Na początek, pozakonkursowo, wystąpił zespół zuchowy ze śrem-skiego Przedszkola nr 2 „Słoneczna Gromada”, który rewelacyjnie zaśpiewał piosenkę o sanitariuszce Małgorzatce.
Następnie zaprezentowało się 12 zespołów wokalnych i 13 solistów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.  Ich występy oceniało czteroosobowe jury w składzie: Ryszard Łuczak – dyrektor artystyczny Związku Chórów i Orkiestr Oddział Wielkopolski „Macierz” w Poznaniu, Urszula Ciesielska i Jerzy Andrzejczak ze śremskiego Chóru Moniuszko oraz Ewa Kaźmierczak z ŚOK-u. Uczniowie śpiewali pieśni patriotyczne z różnych epok, również bardzo współczesne, ukazujące zachwyt i umiłowanie Ojczyzny oraz patriotyzm i bohaterstwo Polaków walczących w jej obronie.

Grand Prix Festiwalu zdobył żeński duet Maria Andrzejczak i Hanna Cichocka z Katolickiej Szkoły Podstawowej w Śremie, który oprócz nagród za I miejsce w kategorii zespołów, otrzymał Puchar ufundowany przez Związek Chórów i Orkiestr z Poznania.

W kategorii zespołów II miejsce zajęli uczniowie Gimnazjum nr 1 przygotowani przez p. Leszka Wawrzynowicza; III miejsce chór szkolny ZSPiG w Zbrudzewie pod kierunkiem p. Anny Laski-Szmyt.        
Natomiast w kategorii solistów jury przyznało I miejsce Dobrochnie Wójkiewicz z SP1, II miejsce zajęła Kasia Hoffa z ZSPiG w Dąbrowie, III m. – Daria Dryer z ZSP.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, a laureaci również cenne nagrody książkowe oraz upominki rzeczowe i słodycze ufundowane przez Organizatorów. Należy jeszcze podkreślić wspaniałe wystąpienie pana Ryszarda Łuczaka, który w piękny sposób przybliżył uczniom historię i wartość pieśni patriotycznej oraz dał kilka bardzo cennych wskazówek dla występujących. Zakończeniem VIII Festiwalu Pieśni Patriotycznej Powiatu Śremskiego był ponowny występ Marysi i Hani - zdobywczyń tegorocznego Grand Prix.

Wiesława Grobelna