Nagroda Główna WTK 2021

Kapituła*** Nagrody Głównej Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego w Poznaniu dokonała wyboru Laureatów za rok 2021.
 
Nagrodę indywidualną otrzymuje prof. dr hab. Jacek Juszczyk, lekarz oraz naukowiec, krytyk i animator życia kulturalnego Poznania i Wielkopolski, człowiek sztuki. (Wniosek złożyła Fundacja na Rzecz Integracji Środowiska Akademickiego Jeden Uniwersytet).
 
Nagrodę zbiorową otrzymuje Wągrowieckie Stowarzyszenie Społeczno–Kulturalne im. Stanisława Przybyszewskiego. (Wniosek złożył Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc).
 
Data i forma wręczenia Nagrody zostanie ustalona z laureatami oraz wnioskodawcami.
Zarząd Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego serdecznie dziękuje wszystkim podmiotom, które brały czynnie udział w konkursie mimo trudnej sytuacji i wielu ograniczeń pandemicznych. Już teraz zaprasza do uczestnictwa w następnych edycjach Nagrody Głównej WTK w Poznaniu.
 
 Profesor Jacek Juszczyk to lekarz oraz naukowiec, krytyk i animator życia kulturalnego Poznania i Wielkopolski, człowiek sztuki. 
 
W latach 1991-2008 pełnił funkcję kierownika Kliniki Chorób Zakaźnych AM i Ordynatora Oddziału Chorób Zakaźnych Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia, w tym dyrektora Instytutu Chorób Zakaźnych, Mikrobiologii i Parazytologii (1992-2004). Specjalista wojewódzki w zakresie chorób zakaźnych 1983-1991 i 1991-2005, także specjalista krajowy w zakresie chorób zakaźnych (1983-1991), współtworzył  (od 1984 r.) ogólnokrajowy system rozpoznawania, leczenia i opieki nad zakażonymi HIV i chorymi na AIDS. W leczeniu tych groźnych chorób cywilizacyjnych był jednym z pionierów w Polsce. Twórca i redaktor naczelny trzech czasopism specjalistycznych, w ośmiu - członek kolegiów.
 Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych (1991-1997), członek honorowy Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS i Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego. Autor 12 monografii, 90 rozdziałów w podręcznikach, 740 artykułów - w języku polskim, angielskim, niemieckim oraz rosyjskim. Członek wielu międzynarodowych oraz krajowych organizacji, rad i komisji eksperckich. 
Odznaczony między innymi Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2004), Medalem Gloria Medicinae (2012), laureat licznych nagród towarzystw naukowych.
 
Swoje pasje w dziedzinie szeroko rozumianej kultury i sztuki zaczął realizować w studenckim klubie "Od nowa" przy ul. Wielkiej, będącym w latach 1958-1970 najważniejszym ośrodkiem kultury w Poznaniu. Między innymi tam stworzył i prowadził dwutygodnik kulturalny "Struktury", który odegrał ważna rolę w rozwoju poznańskiego środowiska artystycznego, w szczególności literackiego. W 2011 r. współredagował 300-stronicową monografię tego klubu ("Klub Od nowa 1958-1970"). Dwa artykuły związane z tym okresem młodzieńczej aktywności zamieścił też w „Przeglądzie Wielkopolskim” 2020-4 (130) i 2021-1 (131). Na lata 70-te ubiegłego wieku przypada także jego działalność w Unii Polskich Pisarzy Lekarzy. Jest wybitnym znawcą malarstwa, sztuk plastycznych i literatury.  Publikował wiele ważnych tekstów z tych dziedzin w prasie wielkopolskiej i krajowej.  Był stałym recenzentem plastycznym „Gazety Poznańskiej” w latach 1961-2000, publikował też recenzje tomików poetyckich, teksty krytyczne i publicystyczne na łamach „Współczesności”, „Życia Literackiego”,„Kultury”, “Polityki”, "Miesięcznika Literackiego" „Akantu.) Autor licznych wstępów do katalogów wystaw malarzy i rzeźbiarzy, w tym opracowań monograficznych w wydaniach książkowych. Jacek Juszczyk jest autorem tomu "Wiersze" (Poznań, 2017), wierszy w antologiach: ""Spectrum, (3 tomy, Łódź, 1978, 1979, 1980-1981), "Poeci czasu niedokonanego" (Poznań, 2019), "Daję słowo" (Poznań, 2020), współautorem tomu wspomnień „Szczelbaczechowa, co było, a nie jest. Poznań artystyczno-towarzyski lat 70/80. zeszłego wieku” (Poznań, 2016). 
Plonem jego zainteresowań fotograficznych były trzy wystawy indywidualne w galeriach gdańskich i poznańskich. W klinice chorób zakaźnych przy ul. Szwajcarskiej  znajduje się stała ekspozycja fotografii jego autorstwa. 
 
Prof. Jacek Juszczyk jest tytanem pracy. Nadal pozostaje pasjonatem i świetnym animatorem poznańskiego i wielkopolskiego życia kulturalnego. W trudnym czasie pandemii imponuje jego bezinteresowna i obywatelska aktywność w upowszechnianiu wiedzy z dziedziny wirusologii i chorób zakaźnych, także o skutkach, jakie pandemia wywiera i wywierać będzie jeszcze przez długie lata na nasze życie społeczne, więzy międzyludzkie, kulturę, sztukę i  oświatę.  W gronie licznych przyjaciół, także wśród najmłodszych kręgów akademickich postrzegany jest jako „poznański Boy-Żeleński”, który pomimo ogromu pracy, rozlicznych działań i pasji pozostał żarliwym lekarzem, niosącym pomoc potrzebującym, w szczególności czułym i bezinteresownym opiekunem artystów, ludzi nauki i sztuki.
 
 
 Wągrowieckie Stowarzyszenie Społeczno–Kulturalne im. Stanisława Przybyszewskiego działa od 2013 roku.
 
Od początku  aktywnie realizuje projekty/zadania publiczne, wydaje publikacje oraz podejmuje liczne działania kulturalne nie tylko dla lokalnej społeczności, ale również na skalę całego kraju, takie jak:
 • 2021.współorganizacja uroczystości i spotkań z poetami na Ziemi Wągrowieckiej towarzyszących 44 Międzynarodowemu Listopadowi Poetyckiemu Poznańskiego Oddziału Związku Literatów Polskich,
 • 2019. współtworzenie informatora okolicznościowego "Czas Poezji na Ziemi Wągrowieckiej",
 • 2016. projekt „Wągrowiec: czas odnaleziony” (warsztaty historyczne w Muzeum Regionalnym dla młodzieży, warsztaty antydyskryminacyjne, przygotowanie  wraz z młodzieżą wycieczek po Wągrowcu szlakiem żydowskim i niemieckim dla uczniów I LO, Gimnazjum nr 1 Gminy Wągrowiec oraz zainteresowanych mieszkańców, przygotowanie wraz z uczniami broszury turystycznej),
 • 2015.współorganizacja konkursu fotograficznego poświęconego zabytkom kultury niemieckiej i żydowskiej na terenie powiatu wągrowieckiego, propagowanie postaci i twórczości Stanisława Przybyszewskiego wśród uczniów I LO oraz słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, m.in. wykłady, pokazy filmowe, prezentacje multimedialne,
 • 2014.organizacja sesji popularnonaukowych ”Stanisław Przybyszewski-wczoraj i dziś” w I Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Wielkopolskich, wydanie broszury dotyczącej wągrowieckich śladów Stanisława Przybyszewskiego,
 • od 2014 wręczanie statuetki”Stacha” dla najwybitniejszych absolwentów szkól ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych powiatu wągrowieckiego.
Stowarzyszenie zrealizowało również wiele innych projektów, między innymi:.
 • konkursy recytatorskie: „Przestrzenie słowa. Wiersze poetów wiązanych dawniej i dziś z I LO w Wągrowcu”,
 • „Twórczość Stanisława Przybyszewskiego i poezja współczesnych poetów ziemi wągrowieckiej w małym centrum świata”,
 • „Okolica poetów - Przybyszewski-Węklarowa-Szatkowski”,
 • konkurs recytatorski poezji patriotycznej ”Stanisław Przybyszewski i poeci modernizmu”,
 • Cyfrowe Archiwum Społeczne,
 • warsztaty historyczne ”Ruch oporu w czasie II wojny światowej na terenie ziemi wągrowieckiej”,
 • „Wągrowiec czas odnaleziony – społeczna wystawa internetowa o powstaniu wielkopolskim”.

*** Skład Kapituły Nagrody Głównej Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego w Poznaniu 2021:

 • Prof. dr hab. Jerzy Kazimierz Babiak, prezes Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego                                                                           
 • Lena Bednarska, była dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu 
 • Prof. dr hab. Jan Grad, kulturoznawca, przewodniczący Kapituły
 • Prof. dr hab. Andrzej Gulczyński, prawnik, dyrektor Muzeum UAM w Poznaniu
 • Zbigniew Jaśkiewicz, germanista, kulturoznawca
 • Grzegorz Jura, przewodniczący Komisji Kultury i Nauki Rady Miasta Poznania
 • Prof. dr hab. Filip Kaczmarek, prezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
 • Prof dr hab. Danuta Konieczka-Śliwińska, historyk, zastępca redaktora naczelnego „Przeglądu Wielkopolskiego”
 • Dr Kazimierz Krawiarz, prezes Wielkopolskiego Towarzystwa Przyjaciół Książki
 • Dr Marian  Król, prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu
 • Jan Japas Szumański, dziennikarz muzyczny, kulturoznawca 
 • Andrzej Tyra, dyrektor Zespołu Szkół w Mroczeniu – przedstawiciel laureata Nagrody z poprzedniego roku w kategorii zbiorowej, działającej w szkole Grupy Teatralnej „ECHO PAŁACU”
 • Prof. dr hab. Tadeusz Wallas, prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Jerzy Wojtaszek, emerytowany dyrygent, pedagog, animator kultury - laureat Nagrody  z poprzedniego roku w  kategorii indywidualnej

Sekretariat Kapituły: biuro WTK

Zob. również: więcej informacji o Nagrodzie Głównej  WTK