Nagroda Główna WTK 2021

Zarząd Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego w Poznaniu zachęca i jednocześnie zaprasza do uczestnictwa w projekcie Nagroda Główna WTK 2021.

Nagroda Główna jest przyznawana od roku 1970 za zasługi dla kultury Wielkopolski i ma charakter honorowy. Może ją otrzymać osoba, zespół, organizacja lub instytucja. Zgłoszeń do Nagrody w kategorii indywidualnej i w kategorii zbiorowej dokonywać mogą:

  • organizacje społeczne
  • regionalne stowarzyszenia kultury
  • organa samorządowe
  • osoby fizyczne.

Zarząd WTK zachęca do zgłaszania grup młodzieżowych działających w stowarzyszeniu lub w danym regionie. Zgłoszenie powinno być dokonane zgodnie z ustalonym przez Zarząd WTK wzorem (niżej do pobrania). Kandydatury wraz z uzasadnieniem należy zgłaszać do 31 stycznia 2022 r. (ostateczna data wpływu) drogą elektroniczną na adres:

biuro@wtk.poznan.pl

Każdy wnioskodawca może zgłosić dwie kandydatury (jedną indywidualną i jedną zbiorową). Kandydatury zgłoszone, także nominowane w poprzednich latach mogą zostać zgłoszone ponownie. Udział w konkursie jest całkowicie bezpłatny na każdym etapie jego trwania. Każdy wnioskodawca zostanie e-mailem zwrotnym poinformowany o wpłynięciu zgłoszenia.

Wyboru laureatów Nagrody Głównej w kategorii indywidualnej oraz w kategorii zbiorowej dokona kapituła powołana przez Zarząd WTK. Ogłoszenie wyników nastąpi drogą elektroniczną (przewidywany termin ogłoszenia: do końca marca 2022 roku). Wręczenie Nagrody Głównej nastąpi na indywidualne zaproszenia (przewidywany termin: czerwiec 2022 roku).

Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne informuje, że jako organizator projektu Nagroda Główna WTK 2021 będzie administratorem danych osobowych podanych w zgłoszeniu i zostaną one użyte wyłącznie w celu przeprowadzenia tego projektu. Podmiot zgłaszający ma prawo do ograniczenia przekazywania, a następnie przetwarzania danych zawartych w formularzu zgłoszenia.

Kontakt: biuro@wtk.poznan.pl tel.514 012 395

Do pobrania niżej: wzór zgłoszenia

Zob. również: więcej informacji o Nagrodzie Głównej  WTK


Pliki do pobrania
  wzór-zgłoszenia.docx