Kim byli i co o nich wiemy?

W Polskim Sejmie Dzielnicowym 3-5 grudnia 1918 roku w Poznaniu uczestniczyło ponad 1100 osób na około 1400 delegatów wybranych przez Polaków w  Wielkopolsce, na Śląsku, w Prusach Królewskich, na Warmii i Mazurach oraz w skupiskach ludności polskiej w Niemczech a także na tych obszarach zachodnich ziem piastowskich, które po 1918 roku pozostały nadal w granicach Niemiec lub Wolnego Miasta Gdańska. 

Kim byli i co o nich wiemy? Jak potoczyły się ich losy? Czy i gdzie żyją ich potomkowie? Gdzie i w jakim stanie są ich groby i pamiątki po nich? Czy zachowały się ich wspomnienia, pamiętniki, korespondencja? Gdzie i ile jest ich pomników, tablic pamiątkowych, szkół, instytucji oraz ulic noszących ich imiona? Komu z nich poświecono książki, filmy, muzea? 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, niezależnie od wieku, płci, miejsca zamieszkania i przygotowania zawodowego. Nadsyłajcie Państwo pod adresem redakcja@wtk.poznan.pl wszelkie informacje, które mogą poszerzyć naszą wiedzę i ocalić od zapomnienia sylwetki delegatów na pierwszy po latach niewoli polski sejm.

Mogą to być również hasła biograficzne, opisy bibliograficzne źródeł drukowanych i rękopisów, fotografie delegatów, drzewa genealogiczne, wspomnienia ich własne i o nich. 

Otrzymane materiały publikujemy sukcesywnie, w całości lub fragmentach, w "Przeglądzie Wielkopolskim" albo jego wersji internetowej oraz udostępniamy współorganizatorom obchodów kolejnych rocznic Sejmu.

Za sprawą 100. rocznicy krąg osób i instytucji uznających potrzebę przypomnienia Sejmu Dzielnicowego oraz jego uczestników znacznie się poszerzył. Dołączcie Państwo również!  Nie tylko okrągłe rocznice się liczą...