200 lat kaliskich towarzystw muzycznych  2018-04-20

20 kwietnia 2018 r. godz. 16:30

Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku ul. Kościelna 1
Sala muzealna z historyczną kolekcją fortepianów 

Konferencja popularnonaukowa 200 lat Kaliskich Towarzystw Muzycznych w perspektywie historycznej

pod mecenatem Honorowych Obywateli Kalisza prof. doctor honoris causa Wandy Wiłkomirskiej oraz Maestro Józefa Wiłkomirskiego

Moderator Elżbieta Piszczorowicz-Mondra

Program

  • Katarzyna Janczewska-Sołomko „Kultura muzyczna na terenach polskich w XIX wieku z uwzględnieniem fonografii (zarys problematyki)"
  • Monika Sobczak-Waliś „Od Towarzystwa Przyjaciół Muzyki do Kaliskiego Towarzystwa Muzycznego"
  • Ewa Kłysz „Kaliskie Towarzystwo Muzyczne w okresie międzywojennym"
  • Katarzyna Piątkowska-Pinczewska „Życie muzyczne w Kaliszu po II wojnie światowej"
  • Recital w wykonaniu Łukasza Dziedziaka - wiolonczela i Moniki Woźniak - fortepian; w programie kompozycje Kazimierza Wiłkomirskiego, Giulio Cacciniego, Karola Szymanowskiego
  • Wystawa towarzysząca   Historia urządzeń radiofonicznych "Dawnej fonii czar"

  • W sali muzealnej z historyczną kolekcją fortepianów