Ciężar pamięci

Spotkanie „Ciężar pamięci (Polacy–Niemcy–Żydzi)”
2016-10-16 godz.16.00–18.00
Muzeum Etnograficzne Oddział  Muzeum  Narodowego w  Poznaniu ul. Mostowa 7 wejście przez park.

Tematem spotkania będą zmagania z pamięcią, refleksja nad przyczynami i sprzecznościami „dialektyki pamięci i zapomnienia” w szerszym, niż tylko żydowskim, kontekście.
Z odniesieniami do niepokojących zjawisk, jakie obecnie obserwujemy w Europie, Polsce i Poznaniu.

W panelu dyskusyjnym udział wezmą:

  • prof. Anna Wolff-Powęska - historyk idei, specjalistka w zakresie stosunków polsko-niemieckich,
  • prof. Michał Buchowski – Dyrektor Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej oraz Centrum Badań Migracyjnych UAM,
  • dr Joanna Roszak - pisarka, poetka, Adiunkt w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk,
  • Zbigniew Pakuła - redaktor naczelny pisma  społeczno -  kulturalnego „Miasteczko Poznań”.

Temat dyskusji łączy problematykę wystaw: „[Nie]Święte” oraz  „Macewy codziennego użytku”.      
Wstęp w cenie biletu do Muzeum