Samorząd jako organizator życia kulturalnego

Samorząd jako organizator życia kulturalnego – role, normy, dobre praktyki

24.11.2017, Poznań

Aula Nova Akademii Muzycznej w Poznaniu

Program

10:30–11.00 Otwarcie konferencji

11:00–12:30

Mapa zagadnień i przegląd dyskusji dot. roli samorządów w upowszechnianiu i organizowaniu kultury

Moderator: dr Przemysław Kieliszewski, Teatr Muzyczny w Poznaniu

Włodzimierz Mazurkiewicz, Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu

Andrzej Porawski, Związek Miast Polskich

Jacek Rogala, Filharmonia Świętokrzyska, Zrzeszenie Filharmonii Polskich

Paweł Szkotak, Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów

12:30–13:00 Przerwa kawowa

13:00–14:00

Relacja samorządów z sektorem pozarządowym oraz prywatnym w kulturze

Moderator: dr Marcin Poprawski, Regionalne Obserwatorium Kultury UAM

dr Justyna Makowska, Wydział Kultury Urzędu Miasta Poznania

Maciej Mazerant, ECC/CF Purpose

dr Dorota Piechowicz-Witoń, Centrum Dialogu Obywatelskiego

14:00–14:30 Przerwa kawowa

14:30–16:00

Samorząd jako organizator instytucji kultury

Moderator: Andrzej Porawski, Związek Miast Polskich

Robert Kaźmierczak, II Zastępca Burmistrza Jarocina

Jacek Nowiński, Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida

Źródło, więcej informacji: www.konferencjakultury.pl