Dwie nowości z Rogoźna

    Przemysł II, red. L. Bełch, Rogoźno 2016, s. 72

W pierwszej części książki przedstawiono biografię Przemysła II i jego związki z Rogoźnem, zamieszczono tekst lokacji Rogoźna z 24 kwietnia 1280 roku oraz wiersz poświęcony postaci księcia i króla Przemysła.

Drugą część wydawnictwa stanowią prace literackie oraz plastyczne dzieci i młodzieży, które wpłynęły na konkurs o Przemyśle II zorganizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Rogoźna oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Aktywizacji Społecznej Sołectwa Owczegłowy „Baranek".

 

    M. Brust, Zamek Przemysła w Rogoźnie na tle umocnień obronnych miasta i jego zaplecza od IX do XVIII wieku, Rogoźno 2016, s. 275

Zamek w Rogoźnie stanowił dotąd w nauce przysłowiową tabula rasa. Jeśli o nim wspomniano, to głównie w legendach i opowieściach. Bardziej zaistniał w zbiorowej pamięci starszych rogoźnian, przenoszonej przez kolejne pokolenia aż do czasów nam współczesnych.

Na podstawie szczegółowej kwerendy źródeł historycznych i archeologicznych autor rekonstruuje obraz zamku Przemysła II na tle czterech warowni, które istniały w Rogoźnie w okresie około ośmiuset lat i których szczątkowe ślady są widoczne do dziś.