Nowy Zarząd TMZR w Rakoniewicach

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Towarzystwa Miłośników Ziemi Rakoniewickiej im. Michała Drzymały wybrało 28 lutego 2017 roku nowe władze,

w tym Zarząd w składzie: Dariusz Wajs - prezes, Janina Lenart - wiceprezes, Huber Koler - wiceprezes, Agnieszka Wieczorek - sekretarz, Łucja Grzegorczuk - skarbnik, Maria Dudzińska - członek, Krystyna Pilarska - członek.


  • Ilustr. z portalu Gminy Rakoniewice

    Ilustr. z portalu Gminy Rakoniewice