"Poznański sposób na niepodległość"

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk realizuje wieloletnie przedsięwzięcie pod hasłem „Poznański sposób na niepodległość”. Projekt zakłada wielowymiarowe uczczenie setnej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego przez poznańskie środowisko naukowe. Patronat honorowy nad projektem objęli: Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak i Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak.
 
W ramach projektu planowana jest w latach 2017-2019 m.in. organizacja letnich spacerów dydaktycznych, sesji studencko-doktoranckich „Młodzi o Powstaniu”, dwóch ogólnopolskich konferencji naukowych dotyczących wydarzeń bezpośrednio poprzedzających wybuch Powstania Wielkopolskiego i setnej rocznicy podpisania Traktatu Wersalskiego, a nade wszystko cyklu popularnonaukowych wykładów poświęconych dziejom Wielkopolski od utraty niepodległości do jej odzyskania.

Projekt rozpoczęto otwartym wykładem inauguracyjnym pt. „Pod rządami Hohenzollernów. Polskie strategie narodowe 1793-1918”, który wygłosił w środę 22 lutego 2017 r. o godz. 18.00 w Sali Posiedzeń PTPN przy ul. S. Mielżyńskiego 27/29 prof. UAM dr hab. Przemysław Matusik (Instytut Historii UAM).

Kolejne wykłady otwarte odbywać się będą dwa razy w miesiącu. Stanowić będą zamkniętą całość chronologiczną i problemową, poświęcone będą m. in. dziejom Wielkiego Księstwa Poznańskiego, Wiośnie Ludów, siedzibom ziemiańskim, procesom germanizacyjnym, czy zmianom zachodzącym w miastach i wsiach Wielkopolski. Każdemu wykładowi towarzyszy jednodniowa wystawa najciekawszych dokumentów i pamiątek ze zbiorów Biblioteki PTPN, związanych z problemem poruszanym w wykładzie.

Wstęp na wykłady i wystawy jest wolny. Bieżące informacje o projekcie zamieszczane są Facebookowym profilu PTPN (www.facebook.com/PTPN1857).