Żegnamy Anatola Jana Omelaniuka

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że 28 stycznia roku 2017 zmarł Anatol Jan Omelaniuk, honorowy przewodniczący Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RR, poprzednio je przewodniczący, w latach 1981 - 2002 przewodniczący Rady Krajowej Stowarzyszeń Regionalnych, wieloletni prezes a ostatnio - prezes honorowy Dolnośląskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego.

Uroczystości pogrzebowe:
Msza św. żałobna 7 lutego 2017 r. (wtorek) o godz. 7:30 w kościele pw. św. Michała Archanioła we Wrocławiu przy ulicy B. Prusa 78.
Pogrzeb 7 lutego 2017 r. (wtorek) o godz. 10:00 Cmentarz Osobowicki we Wrocławiu przy ulicy Osobowickiej 59.

Urodził się 10 sierpnia 1932 r. w nadbużańskiej wsi Neple koło Terespola. Maturę uzuskał w roku 1953 w Państwowym Liceum Pedagogicznym w Leśnej Podlaskiej. Studiował filozofię na Wydziale Filozoficzno-Społecznym Uniwersytetu Warszawskiego.
Pracę zawodową rozpoczął w latach 1955-1956 jako nauczyciel w Państwowym Liceum Pedagogicznym w Rembertowie k/Warszawy. W roku 1960 podjął w Wojewódzkim Domu Kultury w Białymstoku zawodową działalność kulturalną. W listopadzie 1961 r. przeniósł się do Wrocławia. Zajmował się poradnictwem kulturalnym i kształceniem pracowników kultury. W latach 1961-1968 był kierownikiem Ośrodka Oświatowo-Metodycznego w Wojewódzkim Domu Kultury, a w latach 1968-1973 zastępcą dyrektora Wrocławskiego Ośrodka Kultury. Równolegle przez 35 lat pracował w Państwowym Studium Kulturalno-Oświatowym i Bibliotekarskim we Wrocławiu. Był też wykładowcą w Ośrodkach Dydaktycznych w Legnicy i w Wałbrzychu Państwowego Studium Oświaty i Kultury Dorosłych w Warszawie i w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego. W różnych szkołach przygotowujących kadry dla kultury przepracował 45 lat.
Przez 55 lat był członkiem a 35 lat pełnił funkcje we władzach Dolnośląskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, obecnie Dolnośląskiego Towarzystwa Regionalnego.
Ponad 50 lat zajmował się działalnością publicystyczną i redakcyjną. W latach 1962-1990 był redaktorem naczelnym kwartalnika „Kultura Dolnośląska”, a od 1995 r. czasopisma „Dolny Śląsk”.

Jest autorem ponad 80 artykułów na temat kultury i regionalizmu. Jest też redaktorem 14 książek oraz autorem dwóch książek: "Z regionalizmem w XXI wiek" oraz "Regionalizm na przełomie tysiącleci".

We wszystkich działaniach był Anatol Jan Omelaniuk wierny wyznawanym ideałom i wartościom oraz konsekwentny w dążeniu do wyznaczonych celów. Pomagała mu w tym nie tylko bogata i otwarta na wyzwania osobowość, ale też umiejętność zjednywania ludzi, gotowość do niesienia pomocy we wszystkich wymiarach społecznikowskiej aktywności, serdeczny i ciepły stosunek do wszystkich, których spotykał na swojej drodze.

Regionaliści polscy stracili w Nim wypróbowanego Przyjaciela, Doradcę, Mistrza i Przewodnika w działalności społecznej.

Podzielamy myśli i uczucia Wszystkich, którzy znali i cenili Ś. P. Anatola, solidaryzujemy się w trudnych chwilach z Regionalistami Dolnośląskimi. Rodzinie Zmarłego składamy serdeczne wyrazy współczucia.

Zarząd Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego oraz redakcja "Przeglądu Wielkopolskiego".

Wykorzystano: http://dtr-dtsk.pl/index.php/2017/01/28/zmarl-anatol-jan-omelaniuk. Dostęp 28 stycznia 2017


 • Ś. P. Anatol Jan Omelaniuk (1932 - 2017)

  Ś. P. Anatol Jan Omelaniuk (1932 - 2017)

 • 2010-05-29 Warszawa. Honorowy Przewodniczący i członkowie Rady Krajowej podczas III Walnego Zgromadzenia RSR RP

  2010-05-29 Warszawa. Honorowy Przewodniczący i członkowie Rady Krajowej podczas III Walnego Zgromadzenia RSR RP

 • 2010-05-29 Warszawa. Podziękowania w imieniu Zgromadzenia składa Anna Makowska-Cieleń. Obok. M. Kędzia.

  2010-05-29 Warszawa. Podziękowania w imieniu Zgromadzenia składa Anna Makowska-Cieleń. Obok. M. Kędzia.

 • 2010-05-29 Warszawa. AJ. Omelaniuk z Józefem Gajdą, przez długie lata dokumentującym działania Rady Krajowej

  2010-05-29 Warszawa. AJ. Omelaniuk z Józefem Gajdą, przez długie lata dokumentującym działania Rady Krajowej

 • 2010-05-29 Warszawa. T. Krokos, S. Słopień, AJ. Omelaniuk

  2010-05-29 Warszawa. T. Krokos, S. Słopień, AJ. Omelaniuk