Śremskie styczniowe spotkanie

26 stycznia 2017 r. w auli Zespołu Szkół Politechnicznych im. Powstańców Wielkopolskich w Śremie zebrało się około 100 osób na kolejnym spotkaniu pokoleń potomków powstańców wielkopolskich. Okazją była 98 rocznica wybuchu powstania.            
        Uroczystość, której organizatorami było Towarzystwo Miłośników Ziemi Śremskiej i ZSP, rozpoczęła się wprowadzeniem pocztów sztandarowych. Wśród uczestników spotkania byli potomkowie głównych organizatorów Powstania Wielkopolskiego w Śremie: Seweryna Matuszewskiego, Daniela Kęszyckiego, Władysława Świetlika oraz Czesława Klaczyńskiego, Stanisława Posielskiego i innych, nie tylko śremskich, powstańców wielkopolskich.
Przybył też prezes Zarządu Oddziału Wielkopolskiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu Wincenty Wierzejewski, obecne były śremskie władze samorządowe, przedstawiciele służb mundurowych, śremscy regionaliści, delegacje zaprzyjaźnionych instytucji i organizacji pozarządowych oraz delegacje szkół ze Śremu, Pyszącej i Chwałkowa Kościelnego.
      Henryka Socha – przewodnicząca Klubu Pamięci Powstania Wielkopolskiego, który działa przy TMZŚ od 1996 r. przekazując wiedzę i pamięć o Powstaniu Wielkopolskim młodemu pokoleniu, współpracując z placówkami oświatowymi, szczególnie noszącymi im. Powstańców Wielkopolskich, organizując konkursy, wystawy, spotkania pokoleń.
       Uczniowie ZSP wystąpili z montażem słowno-muzycznym „Powstanie, z którego wszyscy możemy być dumni” przygotowanym przez panie: Beatę Sarnowską-Czajkę i Annę Pelińską-Koprucką.
        Krzysztof Domian mówił o działalności powstańczej swego pradziadka Seweryna Matuszewskiego, przygotowującego miasto do powstania i ogromnym znaczeniu Powstania Wielkopolskiego dla całej Polski. Marcin Kęszycki, wnuk Daniela Kęszyckiego, w bardzo interesujący sposób przybliżył zebranym postać swego dziadka, który dla niego jest symbolem śremskiego powstania. Wspomniał też, o pamiętnikach dziadka, które są ciekawym źródłem historii tego powstania i odrodzenia państwa polskiego w byłym zaborze pruskim. Zbigniew Świetlik opowiedział o swoim dziadku Władysławie Świetliku, który był marynarzem w niemieckiej flocie i kiedy w 1918 r. wybuchł bunt żołnierzy w Kilonii, wrócił do Śremu włączając się w działalność patriotyczną. Inspirował i zachęcał śremian do organizowania działań przygotowawczych do powstania w Śremie.
       Wawrzyniec Wierzejewski – prezes Oddziału Wielkopolskiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu mówił o powstaniu z punktu widzenia historyka i regionalisty. Wspomniał też o Wincentym Wierzejewskim, który był współtwórcą drużyn skautowskich, a po powstaniu - między innymi wykładowcą w Szkole Podoficerskiej Piechoty dla Małoletnich nr 2 w Śremie.
        Krzysztof Budzyń - znany śremski regionalista i Janusz Przywara – wicestarosta śremski podkreślali, jak fascynująca jest historia powstania, że bohaterami są nie tylko organizatorzy, ale wszyscy uczestnicy powstania. K. Budzyń zaprezentował też historyczne nowości wydawnicze „Dawny Śrem w źródłach historycznych”, a J. Przywara podziękował za „kolejną lekcję historii”.
      Prezes TMZŚ Jerzy Naskręt podziękował wszystkim za udział w spotkaniu oraz przekazał ciekawe, choć mało znane informacje o działaniach tajnych organizacji związanych z przygotowaniem do powstania w Jarocinie.
       Spotkanie zakończyło się odśpiewaniem hymnu państwowego i złożeniem kwiatów pod pomnikiem Dobosza w śremskim parku.

                                                                                                                           Wiesława Grobelna