Poszukujemy wolontariuszy

Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne w Poznaniu nawiąże współpracę z wolontariuszami w zakresie:

 •     pomocy w organizacji imprez,
 •     kontaktów ze stowarzyszeniami w całej Wielkopolsce,
 •     kontaktów z mediami, szkołami oraz instytucjami kultury,
 •     opracowywania projektów i pozyskiwania środków na ich realizację,
 •     wydawania „Przeglądu Wielkopolskiego“ (pisanie tekstów, organizacja sprzedaży, kolportaż),
 •     prowadzenia strony internetowej,
 •     aktualizowania danych,
 •     prowadzenia biblioteki oraz archiwum;


Zainteresowane osoby prosimy o zgłoszenie pisemne (również e-mail lub telefon) wraz z krótkim uzasadnieniem oraz życiorysem (C.V.). Prosimy o podanie przykładowo następujących danych o sobie:

 •     Imię i nazwisko.
 •     Adres zamieszkania, telefon kontaktowy, e-mail.
 •     Wykształcenie lub rok i kierunek studiów albo klasa i nazwa szkoły.
 •     Zainteresowania.
 •     Umiejętności i doświadczenia, które mogą się przydać naszej organizacji.
 •     Oczekiwania pod adresem naszej organizacji.
 •     Ilość czasu, który Pani - Pan może poświęcić na działalność w organizacji.


W kierowanym do nas zgłoszeniu prosimy zamieścić uwagę: "Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez WTK moich danych osobowych".

Osoba do kontaktu: Stanisław Słopień - tel. 512 354 740; e-mail: biuro@wtk.poznan.pl.
 


 • wolontariat (msw.org.pl)

  wolontariat (msw.org.pl)