Nagroda Główna WTK 2015 dla Orkiestry Quantum

Nagrodę Główną Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego w Poznaniu za rok 2015 otrzymała Orkiestra Dęta Quantum z Rychwała powiat koniński.

Założona w 1937 roku orkiestra działa przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rychwale. Od wielu lat zajmuje się organizacją  i kreowaniem życia kulturalnego powiatu konińskiego, miasta i gminy Rychwał, biorąc udział  w wydarzeniach kulturalnych na terenie województwa wielkopolskiego, Polski oraz występując w przeglądach i festiwalach poza granicami naszego kraju. Na swoim koncie zapisała liczne nagrody, takie jak  Puchar Starosty Kolskiego w IV Turnieju Orkiestr Dętych "O Kryształowe Koło"  i koncerty min. W Czechach, na Litwie i Ukrainie. Kapelmistrz orkiestry od roku 1999 roku jest Zbigniew Osajda – nauczyciel muzyki.
O wyróżnienie wnioskował starosta koniński Stanisław Bielik.

 

Do Nagrody byli nominowani ponadto:

Fundacja Literacka im. Agnieszki Bartol
Utworzona w Pile, stawia przed sobą dwa zasadnicze cele: popularyzacja twórczości wybitnie utalentowanej, zmarłej w wieku 12 lat w 1990 roku autorki, oraz promocję i wsparcie młodych talentów literackich.   

Gabriela Hoffman
Sercem i umysłem związana z Rakoniewicami. Autorka książek o historii Rakoniewic min. Kalendarium Ochotniczej Straży Pożarnej w Rakoniewicach w latach 1924 – 2000 oraz Zarysu szkolnictwa i środowiska Rakoniewickiego.

Barbara Kucharska
Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski  im. Leszka Grajka w Swarzędzu. Swym życiem niesie prezes świat idee równości i poszanowania innej osoby, bez względu na jej niepełnosprawność. Jak mówi pokłady pracy i czasu zwrócą się z nawiązką.

Tadeusz Maroszek
Inicjator powstania Orkiestry Dętej Powidz w 1995 roku. Samouk, nie posiadający pełnego muzycznego wykształcenia, potrafiący pokonywać trudności wykorzystujący silną wolę, dzięki czemu udało mu się stworzyć zespół, który na trwale zagościł na kulturalnej mapie Gminy Powidz.

Jadwiga Miluśka – Stasiak
Bibliotekarka i regionalistka z Opatówka. Swoją pasję łączy z wiedzą i zaangażowaniem w szerzeniu wiedzy o historii swojego regionu. Autorka książek, współzałożycielka Towarzystwa Przyjaciół Opatówka i czasopisma „Opatowianin”. Członek Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Towarzystwa Przyjaciół Książki w Kaliszu.

Grzegorz Mokrzycki
Prezes Stowarzyszenia Miasta Koła nad Wartą. Regionalista z przekonania i pasji. Współorganizator wielu imprez o charakterze kulturalnym, np. Imprezy Świętojańskiej.

Grażyna Przybylska
Kierowniczka Dworku Marii Dąbrowskiej w Russowie. W swej pracy zawodowej łączy zaangażowanie o stan pamiątek po wielkiej pisarce, ale jednocześnie nieobce są jej działania terenowe, które mają przybliżyć mieszkańcom i gościom odwiedzającym Dworek szereg ciekawych szczegółów z życia Marii Dąbrowskiej.

Stowarzyszenie “Lapidarium Żydowskie we Wronkach”
Za swój główny cel postawiło sobie budowę i opiekę nad wronieckim lapidarium oraz budowanie świadomości o przeszłości  społeczności żydowskiej we Wronkach.

Stowarzyszenie Teatralne Legion
Grupa kórnickich pasjonatów teatru i marzycieli, która za swe cele stawia sobie promocję kultury, wyrównanie szans dostępu do sztuki wśród osób niepełnosprawnych, pomoc twórcom mieszkającym poza granicami ojczyzny.