Wielkopolski patriotyzm czyli regionalizm

Celem projektu jest  wspieranie rozwoju oraz promocja regionalizmu wielkopolskiego ze szczególnym uwzględnieniem ruchu społeczno-kulturalnego.

Służy temu Ośrodek Regionalizmu Wielkopolskiego prowadzony przez WTK wespół z Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu.

Ośrodek prowadzi adresowo-informacyjną bazę danych regionalnych stowarzyszeń kultury w Wielkopolsce, gromadzi wydawnictwa i upowszechnia informacje o działalności regionalnych stowarzyszeń kultury i regionalistów oraz organizuje na ich potrzeby wymianę doświadczeń, szkolenia i poradnictwo.

Koordynuje działalność wydawniczą i prasową WTK, w tym wydawanie „Przeglądu Wielkopolskiego” oraz prowadzenie portalu internetowego.

Z usług Ośrodka mogą korzystać stowarzyszenia kultury oraz regionaliści bez względu na formalną przynależność do WTK.