Dni Wielkopolski

Dni Wielkopolski odbywają się w I dekadzie grudnia pod hasłem "Tu zaczyna się Polska". Ich celem jest ukazywanie roli kultury narodowej i świadomości regionalnej, organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich w życiu społecznym.
WTK zaprasza samorządy, instytucje kultury, szkoły i organizacje pozarządowe do realizacji własnych projektów wskazujących na kulturę oraz inicjatywy obywatelskie wyróżniające Wielkopolskę wśród innych regionów kraju i świata.
Przykładowymi formami udziału w Dniach Wielkopolski mogą być:
- zorganizowanie festiwalu, przeglądu, konkursu, wystawy, sesji, konferencji lub warsztatów ukazujących kulturę Wielkopolski lub sylwetki zasłużonych Wielkopolan,
- uczestnictwo w przedsięwzięciach WTK w rocznicę Polskiego Sejmu Dzielnicowego 3 - 5 grudnia 1918, Sejmiku Regionalistów Wielkopolskich oraz uroczystości wręczenia Nagrody Głównej WTK.
Na podstawie zgłoszeń, które są przyjmowane do 20 listopada, WTK opracowuje zbiorczy program Dni publikowany następnie w "Przeglądzie Wielkopolskim" oraz w Internecie.