Do 30 października można zgłaszać kandydatury do Nagrody Głównej WTK za rok 2017

Nagroda Główna Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego jest przyznawana od prawie pięćdziesięciu lat. Promuje osoby oraz instytucje szczególnie zasłużone dla kultury Wielkopolski, które przyczyniają się do rozwijania świadomości i aktywności regionalnej w nawiązaniu do dziedzictwa i współczesnej kultury Wielkopolski. Wyróżnienie ma charakter honorowy. Laureat otrzymuję statuetkę Wielkopolski Pegaz proj. prof. Józefa Stasińskiego, natomiast nominowani - dyplomy.

Kandydatury wraz z uzasadnieniem prosimy zgłaszać do 30 października 2017. (ostateczna data wpływu) pocztą tradycyjną oraz elektroniczną (wymagane obie formy zgłoszenia) na adres biura Zarządu WTK. Zgłoszenie można również dostarczyć osobiście do biura WTK.

Zgłoszenie powinno zawierać dane kandydata: imię i nazwisko (lub nazwa instytucji), datę i miejsce urodzenia (lub datę powstania), wykształcenie i zawód lub numer w rejestrze sądowym, miejsce pracy, adres do korespondencji (w tym adres e-mail, jeśli jest znany), uzasadnienie wniosku (objętość maks. 2 strony); nazwę i adres wnioskodawcy w tym jego adres e-mail, datę i podpis wnioskującego. Każdy wnioskodawca może zgłosić tylko jedną kandydaturę. Kandydatury zgłoszone oraz nominowane w poprzednich edycjach Nagrody, mogą zostać zgłoszone ponownie.
Każdy wnioskodawca zostanie e-mailem zwrotnym poinformowany o wpłynięciu zgłoszenia.
 Wyboru Nominacji oraz Laureata Nagrody Głównej dokona Zarząd WTK  na swoim posiedzeniu w dniu 8 listopada 2017. Wszystkie podmioty zgłaszające kandydatów zostaną powiadomione w stosownym piśmie o podjętych przez Zarząd decyzjach. Laureat oraz Nominowani zostaną powiadomieni i zaproszeni na uroczystość wręczenia wyróżnień w specjalnych listach wysłanych na adres podany w zgłoszeniu.
Uroczyste ogłoszenie nominacji oraz wręczenie Nagrody nastąpi podczas Dni Wielkopolski w dniach 1 – 3 grudnia 2017.

Zobacz również: Laureaci Nagrody Głównej WTK w latach poprzednich