Nagroda Główna WTK 2019- aktualizacja

7 listopada 2019 roku odbyło się posiedzenie Kapituły Nagrody Głównej Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego w Poznaniu za rok 2019. Należą do niej:

 • Prof. dr hab. Jerzy Kazimierz Babiak, prezes Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego
 • Lena Bednarska, była dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu
 • Krzysztof Fekecz, prezes Stowarzyszenia  Miłośników Muzyki  Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera – Laureata Nagrody Głównej WTK za rok 2018
 • Prof. dr hab. Andrzej Gulczyński, prezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
 • Prof. dr hab. Jan Grad, kulturoznawca
 • Grzegorz Jura, przewodniczący Komisji Kultury i Nauki Rady Miasta Poznania
 • Prof dr hab. Danuta Konieczka-Śliwińska, zastępca redaktora naczelnego „Przeglądu Wielkopolskiego”
 • Dr Kazimierz Krawiarz, prezes Wielkopolskiego Towarzystwa Przyjaciół Książki
 • Dr Marian  Król, prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu
 • Dr Przemysław Kieliszewski, dyrektor Teatru Muzycznego w Poznaniu
 • Dr Włodzimierz  Łęcki, krajoznawca, były wojewoda i senator RP
 • Jerzy Naskręt, prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Śremskiej, przewodniczący Rady Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego
 • Redaktor Jan Japas Szumański, dziennikarz muzyczny, kulturoznawca
 • Prof. dr hab. Tadeusz Wallas, prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Jak poinformował prezes WTK prof. dr hab. Jerzy Kazimierz Babiak, do Nagrody za rok 2019 zgłoszono ogółem 21 kandydatur. Sekretarzem Kapituły jest Maria Stachowiak. Ogłoszenie nominacji oraz wręczenie Nagrody jest planowane na 3 grudnia 2019 roku.

Nagroda Główna Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego w Poznaniu jest przyznawana od roku 1970 za zasługi dla kultury Wielkopolski i ma charakter honorowy. Może ją otrzymać osoba, zespół, organizacja lub instytucja. W ostatnim dziesięcioleciu laureatami byli: 2018 – Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera, 2017 - Dariusz Matysiak, 2016 - Andrzej Wituski, 2015 - Orkiestra Dęta Quantum, 2014 - Marian Pilot, 2013 - Towarzystwo Miłośników Ziemi Śremskiej, 2012 - Wrzesińskie Towarzystwo Kulturalne, 2011 - Bożenna Urbańska, 2010 - Alojzy Andrzej Łuczak, 2009 - Zespół Folklorystyczny Szamotuły.

Zgłoszeń do Nagrody dokonywać mogą organizacje społeczne, zwłaszcza regionalne stowarzyszenia kultury, organa samorządowe, także osoby fizyczne. Zgłoszenie powinno być dokonane zgodnie z wzorem - do pobrania niżej.

Kandydatury do Nagrody za rok 2019 wraz z uzasadnieniem należało zgłaszać do 15 października 2019. (ostateczna data wpływu) pocztą tradycyjną oraz elektroniczną. Wymagane są obie formy zgłoszenia. Adres: Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne, ul. Św. Marcin 80-82, 61-809 Poznań, biuro@wtk.poznan.pl. Zgłoszenie można dostarczyć również osobiście do siedziby Towarzystwa, adres jak wyżej, tel. 514 012 395.

Każdy wnioskodawca może zgłosić tylko jedną kandydaturę. Kandydatury zgłoszone, także nominowane, w poprzednich latach, mogą zostać zgłoszone ponownie. Udział w konkursie jest całkowicie bezpłatny na każdym etapie jego trwania.

Każdy wnioskodawca zostanie e-mailem zwrotnym poinformowany o wpłynięciu zgłoszenia.

Wyboru nominowanych a następnie - laureata Nagrody Głównej dokona kapituła powołana przez Zarząd Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego.

Uroczyste ogłoszenie nominacji oraz wręczenie Nagrody Głównej nastąpi podczas Dni Wielkopolski w grudniu 2019

Wzór zgłoszenia do pobrania niżej.

Kontakt: biuro@wtk.poznan.pl oraz tel. 514 012 395

***

Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne jako organizator projektu Nagroda Główna WTK 2019 będzie administratorem danych osobowych podanych w zgłoszeniu i zostaną one użyte wyłącznie w celu przeprowadzenia tego projektu. Podmiot zgłaszający ma prawo do ograniczenia przekazywania, a następnie przetwarzania danych zawartych w formularzu zgłoszenia.