Kim byli i co o nich wiemy?

W obradach Polskiego Sejmu Dzielnicowego 3-5 grudnia 1918 roku w Poznaniu uczestniczyło ponad 1100 osób na około 1400 delegatów wybranych przez Polaków w ówczennym państwie niemieckim.

Kim byli i co o nich wiemy? Jak potoczyły się ich losy? Czy i gdzie żyją ich potomkowie? Gdzie i w jakim stanie są ich groby i pamiątki po nich? Czy zachowały się ich wspomnienia, pamiętniki, korespondencja? Gdzie i ile jest ich pomników, tablic pamiątkowych, szkół, instytucji oraz ulic noszących ich imiona? Komu z nich poświecono książki, filmy, muzea? 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, niezależnie od wieku, płci, miejsca zamieszkania i przygotowania zawodowego. Nadsyłajcie Państwo pod adresem redakcja@wtk.poznan.pl wszelkie informacje, które mogą poszerzyć naszą wiedzę i ocalić od zapomnienia sylwetki delegatów na pierwszy po latach niewoli polski sejm.

Mogą to być również hasła biograficzne, opisy bibliograficzne źródeł drukowanych i rękopisów, fotografie delegatów, drzewa genealogiczne, wspomnienia ich własne i o nich. 

Otrzymane materiały opublikujemy w całości lub fragmentach w "Przeglądzie Wielkopolskim" albo jego wersji internetowej. Planujemy to robić sukcesywnie, do końca września 2019 roku. Do 10 sierpnia 2018 przyjmujemy propozycje tekstów do nr 3-2018 naszego kwartalnika, którego profil określamy roboczo "Polski Sejm Dzielnicowy z perspektywy 100-lecia niepodległości Polski".

Wszystkie otrzymane materiały udostępnimy również współorganizatorom obchodów 100. rocznicy Sejmu: Poznańskiemu Towarzystwu Przyjaciół Nauk, Wielkopolskiemu Muzeum Niepodległości oraz Fundacji Zakłady Kórnickie. Zestawienie materiałów, które już opublikowaliśmy, udostępniamy tutaj.

Za sprawą 100. rocznicy krąg osób i instytucji uznających potrzebę przypomnienia Sejmu Dzielnicowego oraz jego uczestników ciągle się poszerza. Dołączcie Państwo również!

Zob. również: Ludzie Polskiego Sejmu Dzielnicowego       

 Więcej o Sejmie Dzielnicowym - w dziale "Zobacz także"