Nagroda Główna WTK 2018

Nagroda Główna Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego w Poznaniu jest przyznawana od roku 1970 za zasługi dla kultury Wielkopolski i ma charakter honorowy. Może ją otrzymać osoba, zespół, organizacja lub instytucja.

Zgłoszeń do Nagrody dokonywać mogą organizacje społeczne, zwłaszcza regionalne stowarzyszenia kultury, organa samorządowe, także osoby fizyczne.

Kandydatury wraz z uzasadnieniem należy zgłaszać do 30 września 2018. (ostateczna data wpływu) pocztą tradycyjną oraz elektroniczną. Wymagane są obie formy zgłoszenia. Adres: Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne, ul. Św. Marcin 80-82, 61-809 Poznań, biuro@wtk.poznan.pl. Zgłoszenie można dostarczyć również osobiście do siedziby Towarzystwa, adres jak wyżej, tel. 514 012 395.

Każdy wnioskodawca może zgłosić tylko jedną kandydaturę. Kandydatury zgłoszone, także nominowane, w poprzednich edycjach Nagrody, mogą zostać zgłoszone ponownie.

Zgłoszenie powinno zawierać dane kandydata:

  • imię i nazwisko (lub nazwa instytucji)
  • wykształcenie i zawód, miejsce pracy,
  • adres do korespondencji (w tym adres e-mail, jeśli jest znany),
  • uzasadnienie wniosku (nie więcej niż 2 strony);
  • oraz nazwę i adres wnioskodawcy, w tym jego adres e-mail, datę i podpis wnioskującego. 

Każdy wnioskodawca zostanie e-mailem zwrotnym poinformowany o wpłynięciu zgłoszenia.

Wyboru nominowanych a następnie - laureata Nagrody Głównej dokona kapituła powołana przez Zarząd WTK.

Uroczyste ogłoszenie nominacji oraz wręczenie Nagrody Głównej nastąpi podczas Dni Wielkopolski 2018.