XI Kongres Stowarzyszeń Regionalnych  2018-09-23

Komunikat nr 3
W programie XI Kongresu Regionalnych Stowarzyszeń Regionalnych przewidziano prezentacje dorobku Stowarzyszeń w latach 2015-2018.

Prezentacje odbędą się w poniedziałek 24 września w godz. 15:00-19:00.

Prosimy wszystkie stowarzyszenia biorące udział w Kongresie o zgłaszanie gotowości przedstawienia krótkiej (5-10-minutowej) prezentacji, która w atrakcyjnej formie (np. film, pokaz multimedialny, poster, ekspozycja publikacji) ukaże najciekawsze wydarzenia z życia polskich towarzystw regionalnych.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres <dtr.wroclaw@gmail.com> do 15 lipca 2018 r. W przypadku nadesłanie liczby zgłoszeń przekraczającej ramy czasowe sesji Komitet Organizacyjny dokona wyboru, uwzględniając kolejność zgłoszeń, reprezentację poszczególnych regionów oraz atrakcyjność formy prezentacji.

XI Kongres Stowarzyszeń Regionalnych

Odbędzie się 23-25 września 2018 r. w Akademii Rycerskiej w Legnicy. Będzie przebiegał pod hasłem: "Małe ojczyzny w ojczyźnie wielkiej. Polski ruch regionalny w stuleciu odzyskania niepodległości".

W programie między innymi: 

  • obrady plenarne; referaty i panele dyskusyjne; 
  • prezentacja dorobku towarzystw regionalnych
  • walne zgromadzenie Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP

Więcej informacji i wzór karty zgłoszenia do pobrania niżej oraz na stronie http://regionalizmpolski.pl