Nowa edycja "Dziennika Polskiego Sejmu Dzielnicowego"

Polski Sejm Dzielnicowy obradujący w Poznaniu w grudniu 1918 r. był wielką manifestacją patriotyczną, a jednocześnie wyrazem legalizmu oraz kultywowania demokratycznego sposobu obejmowania i sprawowania władzy. W czasie obrad powtórzono oczywisty postulat utworzenia zjednoczonej, wolnej Polski, z dostępem do morza, wskazywano na konieczność podjęcia decyzji przez konferencję pokojową oraz podjęto szereg istotnych uchwał, m.in. w sprawach socjalnych i oświatowych, a także utworzenia w Poznaniu uniwersytetu. Po raz pierwszy w historii Polski w sejmie wzięły udział kobiety.

Obecna edycja "Dziennika" przez Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk została sfinansowana przez Fundację Zakłady Kórnickie. Powstała w ramach przygotowań do obchodów setnej rocznicy obrad Sejmu oraz wydania słownika delegatów. Umożliwia zapoznanie się z istotą Sejmu, wprowadza poprawki i uzupełnienia na liście delegatów oraz stanowi cenną pomoc w zbieraniu o nich informacji biograficznych.

W słowie od wydawcy Andrzej Gulczyński odnotowuje między innymi wieloletnią działalność Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego mającą na celu przypomnienie Polskiego Sejmu Dzielnicowego.

Dodajmy w tym miejscu, że działalność ta jest kontynuowa, zarówno przez WTK jak i "Przegląd Wielkopolski".


  • Fragment okładki nowej edycji "Dziennika"

  • Nowa edycja "Dziennika" (PTPN, 2018) oraz reprint "Dziennika" (WTK, 1998).