Zgłoś swój projekt na Dni Wielkopolski 2017!

Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne zainicjowało kolejne Dni Wielkopolski. Odbędą się one, jak co roku, w I dekadzie grudnia pod hasłem "Tu zaczyna się Polska". Celem projektu, który zbiera przedsięwzięcia samorządów i mediów lokalnych, instytucji kultury i nauki, szkół oraz stowarzyszeń regionalnych jest ukazywanie Wielkopolski jako regionu kultury oraz inicjatyw obywatelskich - poprzez przykłady osób, wydarzeń i instytucji przyczyniających się do rozwijania świadomości i aktywności regionalnej w nawiązaniu do dziedzictwa i współczesnej kultury Wielkopolski.

WTK zaprasza instytucje kultury, szkoły, organizacje pozarządowe i media lokalne do podejmowania oraz zgłaszania własnych przedsięwzięć w tym zakresie. Przykładowo: sesji, konferencji, wystaw, konkursów, rocznic, spotkań oraz publikacji, które zostaną zrealizowane w grudniu 2017 roku i według ich organizatorów służą celom zbieżnym z ideą Dni Wielkopolski. 

Zgłoszenia prosimy przesyłać w terminie do 30 listopada 2017 roku do redakcji "Przeglądu Wielkopolskiego" (redakcja@wtk.poznan.pl) podając: nazwę przedsięwzięcia, termin i miejsce, krótki opis, organizatora i jego dane kontaktowe.

Zapowiedziedzi wydarzeń będą publikowane sukcesywnie na stronie e-pw.pl. Materiały wykorzystamy do opracowania, które otrzyma każdy zgłaszający. 

Z a p r a s z a m y !