W przygotowaniu

Redakcja "Przeglądu Wielkopolskiego" planuje następującą tematykę kolejnych numerów kwartalnika:
 
Nr 1/2018 
Profil: "Biografistyka i genealogia w Wielkopolsce. Sylwetki Wielkopolan"
Termin przesyłania tekstów proponowanych do publikacji: 31 stycznia (planowane zamknięcie numeru - 28 lutego)

Nr 2/2018
Profil: "Walory przyrodnicze i turystyczne Wielkopolski"
Termin przesyłania tekstów proponowanych do publikacji: 25 kwietnia (planowane zamknięcie numeru - 24 maja)

Nr 3/2018
Profil: "100-lecie niepodległości z wielkopolskiej perspektywy". Polski Sejm Dzielnicowy.
Termin przesyłania tekstów proponowanych do publikacji: 10 sierpnia (planowane zamknięcie numeru - 20 sierpnia)

Nr 4/2018
Profil: 100 lat Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uniwersytet a region.
Termin przesyłania tekstów proponowanych do publikacji: 15 listopada (planowane zamknięcie numeru - 28 listopada)

Profil tematyczny kolejnych numerów:

"Społeczeństwo obywatelskie w Wielkopolsce"
 

Uwaga. Określenie profilu (tematyki) poszczególnych numerów ma charakter orientacyjny i dotyczy głównie tekstów do działu "Artykuły".

Redakcja uprzejmie prosi wszystkich autorów o zapoznanie się z "Naszym programem" oraz przestrzeganie wymogów zawartych w "Informacjach dla autorów".

Przesłanie tekstu zgodnego z planowanym profilem oraz spełniającego wymogi rzeczowe i formalne nie nakłada na redakcję obowiązku publikacji, jeśli tekst nie był uprzednio zamówiony. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca.