W przygotowaniu

Redakcja "Przeglądu Wielkopolskiego" planuje następującą tematykę kolejnych numerów kwartalnika:
 
Nr 1/2017
Profil: "Wielkopolski patriotyzm"
Termin przesyłania tekstów proponowanych do publikacji: 23 marca (planowane zamknięcie numeru - 30 marca)

Nr 2/2017
Profil: "Dziedzictwo reformacji w Wielkopolsce"
Termin przesyłania tekstów proponowanych do publikacji: 18 maja (planowane zamknięcie numeru - 25 maja)

Nr 3/2017
Profil: "Wielkopolski region biskupiański"
Termin przesyłania tekstów proponowanych do publikacji: 21 września (planowane zamknięcie numeru - 28 września

Nr 4/2017
Profil: "Wielkopolska dla seniorów, seniorzy dla Wielkopolski"
Termin przesyłania tekstów proponowanych do publikacji: 20 października (planowane zamknięcie numeru - 25 października)

 

Uwaga. Określenie profilu (tematyki) poszczególnych numerów ma charakter orientacyjny i dotyczy głównie tekstów do działu "Artykuły".

Redakcja uprzejmie prosi wszystkich autorów o zapoznanie się z "Naszym programem" oraz przestrzeganie wymogów zawartych w "Informacjach dla autorów".

Przesłanie tekstu spełniającego wymogi rzeczowe oraz formalne nie nakłada na nią obowiązku publikacji, jeśli tekst nie był uprzednio zamówiony. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca.